YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät myös VTV:n työssä

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-ohjelman tavoitteisiin. Työmme VTV:ssä tukee jo nyt tavoitteiden saavuttamista. Jatkossa voimme varmentaa ohjelman toimeenpanoa Suomessa.

Suomikin hyötyy Agenda2030:n toimeenpanosta

Suomi on YK:n jäsenenä sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen Agenda2030-tavoiteohjelmaa. Tavoitteita toteutetaan kahdella tavalla: Yhteiskuntasitoumukseen osallistumalla organisaatiot ja yksityiset henkilöt – siis ketkä tahansa meistä – voivat antaa sitoumuksensa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Valtioneuvoston selonteko Agenda2030:stä on taas hallituksen toimeenpanosuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma keskittyy kahteen painopisteeksi kutsuttuun tavoitetilaan, joiden ympärille toimeenpano rakentuu. Nämä painopisteet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi.

Mitä tarkoittaa hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi? Se tarkoittaa Suomea, joka ei enää voimista ilmaston lämpenemistä. Se tarkoittaa Suomea, joka käyttää resursseja kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäen. Matkan varrella tarvitaan innovaatioita, jotka osaltaan parantavat Suomen kilpailukykyä ja siten vahvistavat Suomen taloutta.

Entä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi? Se tarkoittaa hyvinvoivaa väestöä ja turvallista, vakaata yhteiskuntaa. Se tarkoittaa hyvää toimintaympäristöä yrityksille. Se tarkoittaa, että Suomi näyttäytyy myös muualla maana, johon uskaltaa investoida. Se tarkoittaa vahvaa Suomen taloutta.

Kestävä kehitys vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja taloutta pitkäjänteisesti. Siksi sen tavoitteleminen kannattaa myös Suomessa.

Toimimme jo nyt kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi – valtiontalouden näkökulmasta

Emme VTV:ssä ole toistaiseksi tarkastaneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tai niissä edistymistä. Monet tarkastuksistamme kuitenkin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin. Esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä teemakokonaisuus, jossa arvioidaan, kuinka hyvin valtio on onnistunut kestävien ratkaisujen edistämisessä. Teemaan kuuluvasta, cleantech-liiketoiminnan edistämistä koskevasta tarkastuksesta kerrottiinkin hiljattain tässä blogissa.

Lain mukaan VTV:n tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Toimintamme yhtenä päämääränä voidaan siten pitää hyvän hallinnon edistämistä, kestävän kehityksen tavoitteen 16 mukaisesti.

Kestävä kehitys vahvistaa paitsi taloutta, myös valtiontaloutta pitkäjänteisesti. Siksi VTV:n kuuluu seurata kestävän kehityksen edistämistä – valtiontalouden näkökulmasta.

Voimme jatkossa varmentaa Agenda2030:n toimeenpanoa

Olemme VTV:ssä päättäneet, että osallistumme Agenda2030:een tarkastamalla sen toimeenpanoa ja tuloksia tulevina vuosina. VTV:n konkreettista roolia on suunniteltu valtioneuvoston selonteon julkaisemisen jälkeen. Tarkennamme näitä suunnitelmia vielä tämän kevään aikana.

Käytännössä voimme tarkastaa hallituksen raportointia kestävästä kehityksestä ja tehdä yhteenvedon tavoitteiden kansallisesta toimeenpanosta kunkin hallituskauden lopulla. Lisäksi voimme arvioida erillisin tarkastuksin, onko Suomi edennyt kohti kestävän kehityksen mukaista tavoitetilaa.

Huhtikuussa keskustellaan ympäristöasioiden hallinnasta

Huhtikuun lopussa Helsingissä keskustellaan ympäristöasioiden hallinnasta tarkastuksen näkökulmasta. Silloin Euroopan tarkastusvirastojen yhteistyöelimen EUROSAIn ympäristötarkastuksen työryhmä järjestää kokouksen, jossa on asiaa myös kestävän kehityksen tavoitteista. Julkaisemme toukokuun lopussa blogikirjoituksen, jossa kerromme kokouksen annista.

Kategoriat