Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen

Tarkastuksen mukaan Tekesin ohjelmat ovat sinänsä luoneet edellytyksiä ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta Tekesin tuki ilmasto- ja energiahankkeisiin ei ole merkittävästi edistänyt ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, kuinka tehokkaasti Tekesin tuet ilmasto- ja energiahankkeisiin ovat luoneet edellytyksiä saavuttaa ilmastoja energiatavoitteita sekä edistäneet alan liiketoimintaa.

Kategoriat