Erilliskertomus valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittaman tilintarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtion tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen ja talousarvion noudattamiseen.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista olennaisilta osin. Hallitusohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan kattavasti. Talousarvioesityksen yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan riittävällä tavalla. Tavoitteet on kuitenkin asetettu epäselvästi ja indikaattoreita käytetään vähän, mikä heikentää raportoinnin luotettavuutta ja kertomuksen informaatioarvoa.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Hallituksen vuosikertomuksessa ja valtiovarainministeriön riskikatsauksessa tulisi pyrkiä vähentämään päällekkäisten tietojen esittämistä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-K162021vp