Jälkiseurantaraportti: Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona

Tarkastuksessa havaittiin, että useita perustettuja yhtiöitä oli pääomitettu valtion omistamilla pörssiosakkeilla. Pörssiosakkeiden luovuttamista ei ole laskettu valtion menokehykseen kuuluvaksi menoksi. Valtiovarainministeriö on edistänyt kehyssäännön muuttamista, mutta osakeluovutuksia ei aiota jatkossakaan laskea kehysmenoihin. Toiminnan vaihtoehtoisia organisointimalleja pohditaan etenkin yhtiöitä lailla perustettaessa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona -tarkastuksesta (13/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa tarkastettiin seitsemää valtion erityistehtäväyhtiötä. Tarkastusvirasto katsoi tarkastuksessa, että erityistehtäväyhtiöitä tulee perustaa vain todellisen tarpeisiin ja niiden perustamista tulee harkita tarkkaan. Lisäksi omistajalla on oltava selkeä kuva siitä, miten yhtiön tulisi toimia ja mitä yhtiön tulisi saavuttaa. Omistajan tahto pitää viestiä yhtiöiden hallitukselle ja toimivalle johdolle. Tarkastuksessa havaittiin, että useimpia tarkastettuja yhtiöitä oli pääomitettu valtion omistamilla pörssiosakkeilla. Tarkastusvirasto suositteli, että jatkossa uusia valtionyhtiöitä perustettaessa tulisi harkita, voisiko jokin jo toimiva valtionyhtiö ottaa tehtävän hoitaakseen tai voitaisiinko tarvittava palvelu ostaa markkinoilta. Lisäksi tarkastusvirasto suositteli muun muassa, että valtionvarainministeriön tulisi edistää valtion kehyssäännön muuttamista siten, että osakeluovutukset laskettaisiin mukaan kehysmenoihin.

Jälkiseurannassa havaittiin, että omistajaohjauksessa omistajan tahtoa viestitään yhtiöjärjestyksellä ja toimiohjeella. Lisäksi omistajaohjaajat käyvät säännöllisiä keskusteluita yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien kanssa.

Valtionvarainministeriö on edistänyt kehyssäännön muuttamista siten, että Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kehyssääntöliitteeseen on tullut maininta siitä, että hallitus ei käytä osakeluovutuksia kehyksen kiertämiseen menokehyksen tarkoituksen vastaisesti. Kehyssääntöä ei ole kuitenkaan muutettu VTV:n suosituksen mukaisesti niin, että osakeluovutukset laskettaisiin kehysmenoihin.

Tarkastuksessa suositeltiin puolueettomien selvitysten teettämistä Oppiva Invest Oy:stä ja Traffic Management Finland Oy:stä (nykyisin Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy) 2025 vuoden loppuun mennessä. Tarkastusvirasto katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön Oppiva Invest Oy:stä teettämä selvitys ei ollut puolueeton, koska selvityshenkilö on toiminut keskeisissä tehtävissä selvityksen teettäneen ministerin puolueessa. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoi teettää selvityksen Fintraffic Oy:stä vuoden 2025 loppuun mennessä, ja tarkastusvirasto seuraa suosituksen toteutumista muiden tarkastusten yhteydessä.

Uusia yhtiöitä perustettaessa tarkastusviraston tarkastuksessa annettu suositus ja valtiovarainministeriön ohje valtion toimintojen uudelleenjärjestämisestä edellyttävät vaihtoehtojen punnintaa ja päätelmien ja selvitysten dokumentointia. Jälkiseurannassa havaittiin, että etenkin lailla perustettujen yhtiöiden kohdalla vaihtoehtoisten toteuttamistapojen punnintaa on tehty.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut suositusten suuntaista kehitystä. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat