Jälkiseurantaraportti: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen

Ehdotukset toiminnan kehittämiseksi on suurelta osin toteutettu tai ne ovat toteutumassa. Toimenpiteiden luotettavaan vaikuttavuuden arviointiin tulee kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastus (2/2012 Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen) kohdistui äkillisten rakennemuutosalueiden tukemiseen, jota on harjoitettu vuodesta 2007 lähtien. Rakennemuutostukea on kohdennettu joukkoirtisanomisia kokeneille seutukunnille eri puolilla maata.

Tarkastushavaintojen perusteella tuki on vähentänyt alueiden työttömyyttä, mutta kaikki irtisanottuja ei ole pystytty uudelleen työllistämään lyhyessä ajassa.

Kaikki järkevät hankkeet ovat kuitenkin tulleet alueilla pääosin toteutettua eli tukea on ollut käytössä riittävästi. Tosin alueiden välillä havaittiin suurta vaihtelua jälkihoidon tuloksellisuudessa. Tämä on riippunut muun muassa irtisanovan yrityksen aktiivisuudesta jälkihoidossa ja paikallisten toimijoiden yhteistyökyvystä.

Jälkiseurannassa todettiin, että tarkastusviraston ehdotukset toiminnan kehittämiseksi on suurelta osin toteutettu tai ne ovat toteutumassa. Toimenpiteiden luotettavaan vaikuttavuuden arviointiin tulee kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat