Jälkiseurantaraportti: Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa

Vastuuministeriöt ja Digi- ja väestötietovirasto ovat luoneet toimintamalleja, jotka tukevat julkisen hallinnon digipalveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Ne ovat myös perustaneet useita yhteistyöryhmiä, jotka seuraavat ja koordinoivat palveluiden digitalisaatiokehitystä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa -tarkastuksesta (6/2019). Tarkastuksessa selvitettiin, miten tuloksellisesti digitalisaatiota on hyödynnetty yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomais­­prosesseissa ja niiden kehittämisessä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannassa voitiin todeta, että valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Digi- ja väestötietovirasto ovat toteuttaneet tarkastuskertomuksen suosituksia vähintään kohtuullisesti. Tarkastuksen päähavainto oli, että digitalisoinnin mahdollisuudet ja asiakaslähtöisyys toteutuvat yritystoimintaa aloittaville suunnatuissa palveluissa vain osittain. Tarkastusvirasto suositti, että palveluiden digitalisoinnissa panostettaisiin entistä enemmän asiakkaan tarpeiden aitoon huomiointiin. Lisäksi VTV näki tarvetta vahvistaa digitalisaation kehittämisen koordinaatiota ja sitä, että virastojen tarpeet toimivat lähtökohtana digitalisaation yhteisten edellytysten kehittämiselle.

Asiakaslähtöisyyttä on pyritty vahvistamaan sekä Digi- ja väestötietoviraston toiminnassa että muussa digitalisaation kehittämisessä. Lisäksi julkishallinnon digitalisaatiota ohjataan useissa eri yhteistyöryhmissä. Hallinnon digitalisaation tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja erilaisia toimintamalleja tulee edelleen kehittää, mutta edistystä on kuitenkin tapahtunut. Tarkastuksen jälkiseurantaa ei siten ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat