Jälkiseurantaraportti: EU-lainsäädännön täytäntöönpano

Direktiivit on pantu Suomessa täytäntöön ajoissa aiempaa useammin 2010-luvun viimeisinä vuosina. Vertailussa muihin EU-maihin Suomen sijoitus on parantunut. Viivästyksiin sisältyy kuitenkin yhä valtiontaloudellinen riski.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan EU-lainsäädännön täytäntöönpano -tarkastuksesta (12/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuskertomuksessa todettiin, että EU-direktiivien oikea-aikainen täytäntöönpano oli kehittynyt vuosina 2012–2015, mutta oikea-aikaisuuteen oli yhä tarve kiinnittää huomiota. Kansallisen liikkumavaran käyttöä ei ollut esitetty selvästi hallituksen esityksissä. Tarkastusvirasto suositteli, että ministeriöiden tulisi arvioida täytäntöönpanon viivästymisen riskejä.

Jälkiseurannan perusteella todetaan, että direktiivien täytäntöönpanon viivästykset ovat vähentyneet Suomessa 2010-luvun lopulla. Avoinna olevia viivästystapauksia on vähemmän, ja vertailussa muihin maihin Suomen sijoitus on parantunut selvästi. Samalla on vähentynyt riski sille, että Suomi joutuisi maksamaan viivästymisistä uhkasakkoa tai kiinteämääräisen hyvityksen. Toisaalta Euroopan komissio on tiukentanut toimintatapaansa viivästysasioissa, mikä lisää valtiontaloudellista riskiä. Vuosina 2019–2021 EU-tuomioistuin on antanut täytäntöönpanon viivästymisestä neljä tuomiota, joissa valtio on tuomittu maksamaan uhkasakko tai kiinteämääräinen hyvitys.

Tarkastuksen muut suositukset kohdistuivat kansallisen liikkumavaran käsittelyyn hallituksen esityksissä sekä täytäntöönpanon keskitetyn seurannan kehittämiseen. Uusituissa Hallituksen esitysten laatimisohjeissa esitetään yksityiskohtaisella tavalla, miten kansallista liikkumavaraa tulee esityksissä käsitellä. Jälkiseurannassa tarkastelluissa hallituksen esityksissä on noudatettu hyvin uusittujen ohjeiden mukaista esityksen rakennetta. Valtioneuvoston kanslia on seurannut riittävällä tavalla direktiivien täytäntöönpanoa valtioneuvoston tasolla ja raportoinut siitä. Ministeriöt pyrkivät hallitsemaan viivästysten riskejä suunnittelemalla, ohjaamalla ja seuraamalla säädöshankkeita ja puuttumalla mahdollisiin ongelmiin hyvissä ajoin.

Kategoriat