Jälkiseurantaraportti: Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa

Valtiovarainministeriö on lisännyt suhdannetilannearvioiden koordinaatiota VTV:n tarkastuksen jälkeen ja julkaissut menetelmäkuvauksen keskipitkän aikavälin kehitysarvioista. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvää kehitysarvioiden raportointia ei kuitenkaan ole suosituksen mukaisesti kehitetty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa -tarkastuksesta (17/2019).

Tarkastusvirasto totesi valtiovarainministeriön keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden laadintamenetelmissä kehittämistarpeita ja suositti valtiovarainministeriötä monipuolistamaan menetelmiään erityisesti reaaliaikaisen suhdannetilanteen arvioimiseksi keskipitkän aikavälin kehitysarvioita varten. Valtiovarainministeriö on tarkastuksen jälkeen lisännyt suhdanne-ennusteen ja keskipitkän aikavälin laadinnassa muodostuvien suhdannetilannearvioiden koordinaatiota. Lisäksi ministeriö on kirjannut keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden laadinnan menetelmäkuvaukseen mahdollisuuden poiketa keskipitkällä aikavälillä tuotantokuilun umpeutumisoletuksesta. Nämä toimet ovat tarkastuksen suosituksen suuntaisia, mutta ne eivät kuitenkaan vielä poista tarkastuksessa havaitun tuotantokuiluarvion jälkikäteisen tarkentumisen kehitysarvioille aiheuttamaa laaturiskiä.

Tarkastuksen perusteella valtiovarainministeriön menetelmäkuvauksissa olisi syytä esittää kattavasti myös keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden ominaispiirteet. Ministeriö on tarkastuksen suosituksen mukaisesti huolehtinut keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden laadintamenetelmien kuvaamisesta. Sen sijaan keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden osuvuudesta ministeriö ei ole suosituksen mukaisesti julkaissut analyysia.

Tarkastuksessa VTV suositti myös, että valtiovarainministeriön tulisi kehittää keskipitkän aikavälin kehitysarvioita koskevaa raportointia siten, että eri kehitysurat on selkeästi määritelty ja vertailtavissa. Suosituksen mukaista kehitystä ei ole tapahtunut. Ministeriö pyrkii tekemään muutoksia tulevalle vaalikaudelle.

Kokonaisuutena tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastussuositusten suuntaista kehitystä. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa, mutta tarkastusvirasto seuraa keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden laadintamenetelmien ja raportoinnin kehitystä soveltuvin osin osana toimintaympäristön seurantaa ja finanssipolitiikan valvontaa.

Kategoriat