Jälkiseurantaraportti: Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat

Valtiovarainministeriö on muuttanut Valtorin ohjausta palvelujen laadun ja toiminnan kustannukset paremmin huomioivaksi. Myös Valtorin oma toiminta täyttää aiempaa paremmin lain vaatimukset. Hankintojen keskittämistä ei sen sijaan ole selvitetty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat -tarkastuksesta (4/2019). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa havaittiin, ettei valtion ICT-palvelujen keskittämisellä ollut saavutettu laissa asetettuja laatu- ja säästötavoitteita. Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö on pyrkinyt huomioimaan aiempaa paremmin erilaiset kustannus- ja laatumittarit keskitettyjen ICT-palveluiden ja -hankintojen ohjauksessa.

Tarkastuksen jälkeen Valtorin ohjausta on myös yksinkertaistettu lakkauttamalla sen hallitus, mikä on todettu käytännössä toimivaksi ratkaisuksi. Lisäksi Valtori on saattanut palveluprosessinsa ja palvelunsa sellaiselle tasolle, jonka voidaan katsoa vastaavan TORI-lain vaatimuksia tarkastuksen aikaista tilannetta paremmin. Merkittäviin ICT-toiminnan uudelleenjärjestelyihin ei ole ryhdytty, mutta Valtorin muutosohjelma -kehityshankkeella on pyritty yleisesti vahvistamaan valtion ICT-toiminnan järjestelyjä.

Tarkastuksessa suositeltiin myös perustietotekniikkaan liittyvien hankintojen kokonaisvastuun keskittämistä yhdelle toimijalle. Jälkiseurannassa ei ilmennyt, että valtiovarainministeriö olisi arvioinut keskittämistä kokonaisvaltaisesti.

Tarkastusvirasto katsoo, että jälkiseurannassa todettu kehitys vastaa pääosin tarkastuksessa annettuja suosituksia, eikä jälkiseurantaa ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat