Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat

Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tavoitteita ei ole vielä täysin saavutettu.

Hallituksen ohjelmassa asetettiin vuonna 2011 tavoite koota valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät yhteen ja näin säästää ICT-palveluiden tuotantokustannuksissa. Tehtävät keskitettiin tätä varten perustettuun Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Säästöjä tavoiteltiin myös keskittämällä valtion ICT-hankinnat Valtorin ja valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hoidettaviksi. Säästötavoite oli 47 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä.

Valtionhallinnon perustietotekniikka (laitteet, ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet ja käyttöpalvelut) vaikuttaa erittäin merkittävästi koko hallinnon toimivuuteen, ja sen kustannukset ovat suuret. Siksi Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti valtion keskitettyjen ICT-palveluiden järjestämistä ja sitä, onko palvelujen ja hankintojen keskittämisellä saavutettu niille asetetut tavoitteet vuoteen 2018 mennessä.

Valtorissa on vuodesta 2017 lähtien käynnistetty laaja-alaisia kehittämistoimia, jotka eivät ehtineet vaikuttaa tarkastuksen johtopäätöksiin tai asiakaskokemukseen. Keskittämisellä tavoiteltuja hyötyjä ei ole vielä täysimääräisesti saavutettu. Tähän asti suurin osa saavutetuista säästöistä on perustunut Hanselin puitejärjestelyihin. Vakiokäytännön mukaisesti VTV arvioi tarkastuksen jälkeistä kehitystä parin vuoden kuluttua.

Tarkastuksessa on esitetty suositukset arvioida mahdollisuutta perustietotekniikkaan liittyvien hankintojen kokonaisvastuun keskittämisestä yhdelle toimijalle resurssien riittävyyden ja asiakastarpeiden huomioimiseksi sekä käyttää laajemmin kustannus- ja laatumittareita Valtorin ohjauksessa.

Video: Miten valtion ICT-palvelujen keskittäminen on onnistunut?

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-455-2