Jälkiseurantaraportti: Kilpailulain toimeenpano

Valtion kirjanpitoyksiköissä pitäisi tunnistaa kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta yhdenmukaisella tavalla, mutta se on haastavaa. Pääosa tarkastuksen suosituksista on toteutettu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kilpailulain toimeenpano -tarkastuksesta (4/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa kartoitettiin, millaista ja kuinka laajaa valtion toiminta on kilpailluilla markkinoilla. Lisäksi selvitettiin, onko valtion kilpailullinen toiminta tunnistettu mahdollisimman yhdenmukaisesti eri kirjanpitoyksiköissä ja käyttävätkö kirjanpitoyksiköt hyväksyttäviä laskentaperiaatteita, kun ne laativat tuloslaskelman kilpailullisesta toiminnastaan.

Tarkastuksessa selvisi, että kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmat antavat oikean kuvan toiminnan tuloksesta, mikäli toiminta on tunnistettu oikein. Kilpailullisen toiminnan tunnistaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska sen käsite on epäselvä ja sitä koskevan lainsäädännön tulkitseminen on vaikeaa. Tarkastuksessa annettiin suosituksia muun muassa oman toiminnan luonteen sekä mahdollisen kilpailutilanteen tunnistamisesta, tulkintaratkaisujen perusteiden dokumentoinnista sekä tuloslaskelman esittämisestä.

Jälkiseurannan perusteella kehitys kirjanpitoyksiköissä on ollut myönteistä ja laillisuustarkastuksen suositusten mukaista. Kirjanpitoyksiköt ovat arvioineet toimintansa luonnetta asianmukaisesti ja pääsääntöisesti myös dokumentoineet tulkintaratkaisujensa perusteet. Kirjanpitoyksiköt ovat lisäksi noudattaneet ohjaavien tahojen ja Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksiä kilpailullisen toiminnan tuloslaskelman sisällöstä. Myös valtiovarainministeriön toteuttamat säädösmuutokset tuloslaskelman esittämisestä ovat olleet tarkastuksen suosituksen mukaisia.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma tarkastetaan kirjanpitoyksiköissä suunnitelman mukaisesti vuosittain toteutettavissa tilintarkastuksissa.

Kategoriat