Jälkiseurantaraportti: Laajakaistarakentamisen tukeminen (jatkoseuranta)

Liikenne- ja viestintäministeriö on käyttänyt Traficomin tuottamaa tietoa Nopea laajakaista-hankkeen taloudellisista vaikutuksista tukiohjelman ja lainsäädännön kehittämisessä. Tukiohjelman vaikutukset ovat olleet pääosin positiivisia. Jotkut osallistuneista ovat kokeneet taloudellisia menetyksiä.

Jälkiseurannassa VTV selvittää, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseurantaa voidaan jatkaa, jos ensimmäisessä vaiheessa todetaan, ettei asiassa ei ole tapahtunut riittävästi suositusten suuntaista kehitystä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan jatkoseurannan Laajakaistarakentamisen tukeminen -tarkastuksesta (8/2016). Tarkastuksen kohteena oli valtion viranomaisten toiminnan tuloksellisuus valtakunnallisessa, vuonna 2022 päättyneessä Nopea laajakaista -tukiohjelmassa (aiemmalta nimeltään Laajakaista kaikille). VTV antoi tarkastuksessa liikenne- ja viestintäministeriölle suosituksen seurata sitä, onko Laajakaista kaikille -hankkeiden yhteydessä syntynyt taloudellisesti kohtuuttomia menetyksiä ja vastuita tahoille, joille niitä ei ollut alun perin tarkoitettu.

Ensimmäisessä jälkiseurantavaiheessa vuonna 2020 havaittiin, ettei liikenne- ja viestintäministeriö ollut seurannut Laajakaista kaikille -hankkeiden vaikutuksia täysin suosituksen mukaisesti. Lisäksi havaittiin, että jotkin tukiohjelman hankkeista olivat vaikuttaneet kielteisesti keskeisten sidosryhmien taloudelliseen tilanteeseen.

Jatkoseurannan perusteella liikenne- ja viestintäministeriö on toteuttanut tarkastuksen suositusta riittävästi. Tukien käytännön seurannasta on vastannut Liikenne- ja viestintävirasto.

Liikenne- ja viestintävirasto on informoinut liikenne- ja viestintäministeriötä tukiohjelman taloudellisista vaikutuksista. Viraston antamat tiedot on liikenne- ja viestintäministeriössä otettu huomioon tukiohjelmaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä. Liikenne- ja viestintäministeriö on myös teettänyt tukiohjelmasta jälkiarvioinnin.

Vaikka tukiohjelmaan osallistumisesta on joillekin osapuolille on syntynyt merkittäviäkin taloudellisia menetyksiä, tukiohjelman vaikutukset ovat olleet yleisesti ottaen positiivisia. Tukiohjelman ei voida päätellä aiheuttaneen kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Tarkastusvirasto seuraa aihepiiriä vuotuisen seurantansa ja tarkastussuunnittelun puitteissa.

Kategoriat