Jälkiseurantaraportti: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Hallinnonalan ohjausjärjestelmän -tarkastuksesta (5/2011). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin seuraavien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmän osien kehittämistä tarkastuksen jälkeen:

  • Väylänpitovarojen ja niiden käyttövaihtoehtojen kokonaistarkastelun parantaminen väylänpitotoimenpiteitä priorisoitaessa

  • Hallinnonalan strategia-asiakirjojen suuren määrän ja kirjavuuden hallinta

  • Hankintasäännösten noudattamisen varmistaminen asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen hankinnassa

  • Liikenne- ja viestintäministeriön säädösvalmisteluprosessin parantaminen.

Jälkiseurannan perusteella hallinnonalan strategia-asiakirjajärjestelmän selkeyttämisessä sekä hankintasäännösten noudattamisen varmistamisessa on tapahtunut suosituksen suuntaista kehitystä. Väylänpitovarojen ja niiden käyttövaihtoehtojen kokonaistarkastelun parantamiseksi on vireillä hankkeita ja kehittämistoimia, joiden voi toteutuessaan katsoa vaikuttavan myönteisesti tarkastusviraston suositusten toteutumiseen. Myös liikenne- ja viestintäministeriön säädösvalmisteluprosessissa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta osittain kehittämistoimet ovat vielä kesken.

Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa. Aihekokonaisuutta seurataan tavanomaisen hallinnonalaseurannan ja tarkastussuunnittelun yhteydessä.

 

 

Kategoriat