Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Väylänpitovaroja tulisi arvioida kokonaisuutena, ja toimenpiteet tulisi asettaa perusteltuun tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen. Tarkastuksen kohteena oli liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Yksityiskohtaisempi tarkastus painottui väylänpitotoiminnan ohjaukseen.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-277-0