Jälkiseurantaraportti: Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen -tarkastuksesta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Valtiontalouden tarkastusvirasto on täydentänyt 3.9.2010 päivättyä jälkiseurantaraporttia jatkoseurannalla koskien maatalouden ravinnepäästöjen vähentämistä.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jatkoseurannassa saatujen uusien tietojen perusteella voi todeta, että helppoliukoisen fosforin pitoisuudet maassa ovat laskemassa, mikä taas vaikuttaa suoraviivaisesti ravinnepäästöjen vähenemiseen. Tavoitteisiin nähden kehitys on kuitenkin ollut liian hidasta. Fosforipitoisuuden vähennys vuosien 2001–2005 tasosta on uusien maanäyteanalyysien tulosten perusteella ollut noin 13 prosenttia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (2007) mukaan ravinnepäästöjen olisi pitänyt vähentyä vuoteen 2015 mennessä 30 prosenttia vuosien 2001–2005 tasosta. Nykyisellä vauhdilla tavoite saavutetaan vasta vuosikymmenien päästä. Periaatepäätöksen tavoiteasetantaa ei siis voida pitää kovin realistisena. Vaihtoehto olisi muuttaa ympäristötukijärjestelmän ehtoja vesiensuojelua painottavaksi erityisesti perustuen osalta.

Tarkastuksen 175/2008 jälkiseurantaa ei ole syytä jatkaa, mutta maatalouden ympäristönsuojeluasiat ovat jatkossakin esillä tarkastusviraston perusseurannassa ja tarkastussuunnittelussa.

Kategoriat