Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen

Ravinnekuormituksen vähentämistavoite on ristiriidassa maatalouspolitiikan muiden tavoitteiden kanssa. Käytännössä tuotanto- ja tulotavoitteet ovat saaneet suuremman painoarvon kuin ympäristötavoitteet. Tarkastuksessa selvitettiin, onko kansallisen maatalouspolitiikan liikkumavaraa hyödyntämällä mahdollista päästä nykyistä selkeästi vähäisempiin ravinnepäästöihin ja onko olemassa keinoja, joilla voitaisiin saavuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen vähennystavoite.

Kategoriat