Jälkiseurantaraportti: Maatalouden tukihallinto

Maatalouden tukihallinnon ei havaittu yksinkertaistuneen. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (4/2013 Maatalouden tukihallinto) havaittiin, että Suomen maatalouden tukihallinto on poikkeuksellisen monimutkainen ja raskas myös hallinnollisen taakan näkökulmasta. Ongelma johtuu Suomen harjoittamasta maatalouspolitiikasta ja EU:n vaatimuksista tämän kaltaiselle tukia maksimoivalle politiikalle.

Jälkiseurannassa ei havaittu, että maatalouden tukihallinto tai tukipolitiikka olisi yksinkertaistunut. Ongelmat jatkuvat myös ohjelmakaudella 2014–20. Maakuntahallinnon uudistamisen myötä näyttäisi hallinnon portaiden väheneminen neljästä kolmeen todennäköiseltä.

Maatalouden tukipolitiikka ja tukihallinto on siinä määrin merkittävä asiakokonaisuus, että tarkastusvirasto seuraa kehitystä jatkossakin tavanomaisen hallinnonalaseurannan ja tarkastussuunnittelun puitteissa.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa.

 

Kategoriat