Jälkiseurantaraportti: Ruokahuollon ja terveydenhuollon rakennemuutokset Puolustusvoimissa

Yhtiöittämisen vaikutuksista säästöjen saavuttamiseen tai kustannustehokkuuden parantamiseen voidaan tehdä vasta alustavia johtopäätöksiä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa arvioitiin, millainen vaikutus ruokahuollon yhtiöittämisellä on ollut ruokahuollon suoritekustannuksiin, ja kuinka puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämisen perusteluissa mainitut keinot säästöjen saavuttamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat toteutuneet.

Lisäksi selvitettiin Puolustusvoimien terveyden-huollon kustannukset, lääkintähuollon palveluiden kysynnän muutos sekä tehtävienjaon muutokset varuskuntaterveysasemien ja Sotilaslääketieteen keskuksen välillä.

Jälkiseurannassa arvioitiin ruokahuollon kustannuksia ennen yhtiöittämistä sekä yhtiöittämisen jälkeen. Leijona Catering Oy ei ole tähän mennessä tuottanut säästöä puolustusvoimille. Yhtiön toiminnassa on meneillään vasta kolmas vuosi, ja sen vuoksi yhtiöittämisen vaikutuksista säästöjen saavuttamiseen tai kustannustehokkuuden parantamiseen voidaan tehdä vasta alustavia johtopäätöksiä.

Puolustusministeriön näkemyksen mukaan yhtiöittämiselle asetetut tavoitteet on kuitenkin jo kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen joko saavutettu tai ollaan saavuttamassa.

Tarkasteltavana ajanjaksona on tapahtunut merkittävä puolustusvoimien lääkintähuollon palvelujen kysynnän lasku, ja sitä seurannut terveydenhuollon kulujen alentuminen. Sotilaslääketieteen keskuksen ja varuskuntaterveysasemien tehtävienjaon muutostoimenpiteillä on varmistettu terveysasemien mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaansa, sotilasterveydenhuoltoon erityispiirteineen ja kenttälääkintään.

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä Sotilaslääketieteen keskus yhdistetään perustettavaan Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen vuoden 2015 alusta lukien.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Puolustusvoimien ruoka- ja terveydenhuollon järjestämistä seurataan jatkossa osana tuloksellisuustarkastuksen perusseurantaa ja riskianalyyseja.

 

Kategoriat