Jälkiseurantaraportti: Sairauspoissaolot ja niiden seuranta valtionhallinnossa

Tahti-järjestelmän käytettävyyttä ja luotettavuutta on pyritty parantamaan. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (5/2012 Sairauspoissaolot ja niiden seuranta valionhallinnossa) selvitettiin, tukeeko sairauspoissaoloja koskeva seurantatieto virastojen ja laitosten johtamista.

Jälkiseurannan perusteella on todettavissa, että Tahti -järjestelmän käytettävyyttä ja luotettavuutta on pyritty parantamaan. Koulutuksella ja tiedottamisella on myös edistetty Tahtin käyttöä sairauspoissaolojen hallintaan. Mahdollinen tarve Tahtin järjestelmätarkastusta varten arvioidaan tarkastusvirastossa erikseen.

Osasairauspäivärahaa koskevaa tietoutta on pyritty lisäämään ja sen käyttö onkin ollut valtiolla kasvussa. Vastaavasti sairauspoissaolojen määrä ja kehitys valtiolla on ollut lievästi aleneva. Sairauspoissaoloja koskevaa tutkimustietoa tuotetaan eri tahoilla tukemaan sairauspoissaolojen vähentämistä ja toisaalta edistämään osatyökykyisten työllistymistä.

Työterveyshuollon menojen kehitys näyttää jälkiseurannan tietojen mukaan olevan edelleen selvässä kasvussa. Jälkiseurannan tietojen perusteella on aihetta edelleen korostaa työterveyshuollon tehtävää ja roolia entistä selvemmin työnantajan strategisena kumppanina pyrittäessä työkyvyn edistämiseen, säilyttämiseen ja pidentyviin työuriin.

Tällä perusteella on edelleen aihetta kiinnittää huomiota työterveyshuollon uudelleen suuntaamiseen työperäisten ja työkykyyn vaikuttavien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa, mutta tarkastusvirasto tulee vuosittaisten riskianalyysien ja tarkastustarpeen arvioimisen yhteydessä edelleen kiinnittämään huomiota valtion virastojen ja laitosten sairauspoissaolojen hallintaan.

Keskeinen asia on erityisesti työterveyspalvelujen käyttö ja niistä aiheutuvien menojen kehitys pyrittäessä työkyvyn edistämiseen, säilyttämiseen ja pidentyviin työuriin.

 

Kategoriat