Jälkiseurantaraportti: Suhdanneluonteinen korjausavustus

Ympäristöministeriössä on tapahtunut suositusten suuntaista kehitystä, mutta se on ollut hidasta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Suhdanneluonteinen korjausvastuu -tarkastuksesta (6/2014). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Ympäristöministeriön tuli tarkastuksen (6/2014 Suhdanneluonteinen korjausavustus) perusteella pyrkiä elvytyskeinojen kattavaan jälkiarviointiin. Jälkiseurannan perusteella on kuitenkin vaikea arvioida, miten elvytyskeinojen kattavaa ja dokumentoitua jälkiarviointia on pyritty kehittämään.

Ympäristöministeriön tuli myös harkita valtiontuen suuntaamista entistä enemmän julkisen sektorin rakennuskannan korjauksiin. Asiasta käytiin ministeriössä keskustelua, mutta siihen ei onnistuttu kohdentamaan varoja valtion talousarvioissa.

Lisäksi tarkastusvirasto esitti suosituksenaan, että valtion ohjauskeinojen painopisteen tulisi olla vahvemmin korjaushankkeiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Ympäristöministeriö, ARA ja rakennusala ovatkin kiinnittäneet huomioita korjaushankkeiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen.

Edelleen tarkastusvirasto esitti, että korjausrakentamisen tilastointia tulee kehittää ja että ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen tulisi arvioida mahdollisuutta kehittää korjausrakentamisen urakka-hintaindeksi. Tilastointia on kehitetty, mutta kehitys on ollut hyvin hidasta ja indeksin kehittäminen on pysähtynyt Tilastokeskuksen resurssiongelmiin. Ympäristöministeriö ei myöskään ole toistaiseksi kiinnittänyt Verohallinnon kanssa riittävästi huomiota harmaan talouden ehkäisemiseen korjausavustusjärjestelmissä.

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä, mutta se on ollut hidasta. Hallinnonalan perusseurannassa ja tarkastussuunnittelussa on yhä syytä kiinnittää aihepiiriin huomiota.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat