Jälkiseurantaraportti: Toisen asteen koulutuksen rakennejärjestelyt

Suositusten suuntaista kehitystä on tapahtunut erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (11/2912 Toisen asteen koulutuksen rakennejärjestelyt) keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, onko toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja minkälaisia vaikutuksia ammattiopistostrategian täytäntöönpanolla on ollut koulutuksen järjestäjäkenttään.

Tarkastusvirasto katsoi, että toteutetut rakennejärjestelyt olivat olleet pääosin tavoitteiden mukaisia. Suositustyyppisellä informaatio-ohjauksella ei kuitenkaan ollut saavutettu sellaista koulutuksen järjestäjärakennetta, jolla pystytään tehokkaasti vastaamaan koulutuksen kysyntään ja työelämän tarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen järjestelmää uudistetaan parhaillaan pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti vastaamaan nykyistä paremmin eriytyvän asiakaskunnan ja työelämän tarpeita. Osana reformia on tarkoitus uudistaa ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö. Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta on tarkoitus kehittää toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta korostavaksi.

Tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Hallinnonalan perusseurannassa ja tarkastussuunnittelussa on kuitenkin jatkossa syytä kiinnittää huomiota koko toisen asteen koulutuksen, erityisesti lukiokoulutuksen, kehittämiseen.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat