Jälkiseurantaraportti: Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Valtiokonttori on antanut investointien suunnittelusta ja seurannasta ohjeistuksen tarkastuksen jälkeen. Valtiovarainministeriön määräys talousarvioehdotusten laadinnasta on päivitetty, mutta siihen ei ole nostettu uusia kohtia investointien elinkaarinäkökulmasta. Ohjetta yhtä toiminta- ja taloussuunnittelukautta pidempivaikutteisista investoinneista ei ole annettu, mutta jälkiseurannan perusteella organisaatiot suunnittelevat investointejaan myös pidemmällä aikajänteellä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet -tarkastuksesta (5/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteissa on tapahtunut jonkin verran tarkastuksen suositusten ja kannanottojen mukaista kehitystä.  Tarkastusvaiheessa investointilaskelmista ei ollut ohjeistusta ja niille tunnistettiin tarve. Valtiokonttori on antanut suosituksen mukaisesti määräyksen ja ohjeistuksen investointien suunnittelusta ja seurannasta sekä mallipohjan kustannus-hyötyanalyysista.

Tarkastuksessa suositeltiin, että valtiovarainministeriö edellyttäisi kaikilta ministeriöiltä talousarvioehdotuksen laadintaa koskevan määräyksen mukaiset tiedot investoinneista. Määräys on päivitetty, mutta siihen ei ole nostettu uusia kohtia investointien elinkaarinäkökulmasta. Valtiovarainministeriö ei ole systemaattisesti seurannut, ovatko talousarvioehdotukset niiden laadintaa koskevan määräyksen mukaisia. Talousarvioehdotusten laadintamääräystä tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti aina noudattaa, ja siinä tulisi vaatia vain päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja, jolloin tietojen toimittaminen on kaikkien velvollisuus.

Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö ei ole suosituksen mukaisesti ohjeistanut virastoja suunnittelemaan investointeja pitkällä aikajänteellä. Valtion taloussuunnitelmissa ei siis ole edelleen kattavaa kuvaa pidemmän aikavälin käyttöomaisuuden investointisuunnitelmista. Vaikka investointisuunnitelma ei olisikaan poliittisesti sitova toiminta- ja taloussuunnittelukautta ylittävällä ajanjaksolla, se voisi kuitenkin parantaa taloussuunnittelua. Myös eduskunnalla olisi näin mahdollisuus saada kootumpi ja ennakoivampi pitkän aikavälin näkymä valtion investointimenojen kehitykseen. Valtion omistamien, taseeseen kirjattujen koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä reilut 630 miljoonaa euroa.

Tarkastusviraston näkökulmasta valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tähän mennessä toteuttamat toimenpiteet vastaavat havaittuihin kehittämistarpeisiin osittain. Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa, mutta aluetta seurataan jatkossa osana normaalia toimintaympäristön seurantaa.

Kategoriat