Jälkiseurantaraportti: Valtion palkkausjärjestelmät

Tarkastuksen suositukset eivät sellaisenaan ole toteutuneet, mutta palkkausjärjestelmiä koskeva uudistamistyö on kuitenkin käynnistynyt. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (2/2015 Valtion palkkausjärjestelmät) kohteena olivat valtion palkkausjärjestelmät. Tarkastusvirasto suositti kytkemään palkkausjärjestelmiä koskevat tiedot selkeämmin virastojen tulosohjaukseen, toiminnan kehittämiseen ja näitä koskevaan virallisraportointiin. Valtion konserniohjauksen näkökulmasta suositeltiin harkittavaksi pidemmällä aikavälillä mahdollisuutta uuden ja yhtenäisen valtion palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Tarkastusvirasto suositti myös palkkausjärjestelmä- ja henkilöstövoimavaratietojen keräämisen lisäksi keskittymään niiden syvällisempään analysointiin ja kiinnittämään enemmän huomiota henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja kehittämiseen tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen. Myös palkkausjärjestelmän osien toimivuudesta, joustavuudesta ja uudistuksen toteutuksen onnistuneisuudesta valtion tuloksellisuuden sekä hallinnon ja henkilöstöpolitiikan yleisten tavoitteiden näkökulmasta suositeltiin tuottamaan arviointitietoa.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuksen suositukset eivät sellaisenaan ole toistaiseksi toteutuneet. Valtion palkkausjärjestelmiä koskeva uudistamistyö on kuitenkin käynnistynyt. Meneillään olevassa keskushallintouudistuksessa virasto-, ohjaus- ja johtamisrakenteita yhtenäistettäessä olisi myös mahdollista kiinnittää huomiota palkkausjärjestelmien rakenteeseen.

Tarkastusvirasto jatkaa asian seurantaa osana säännöllistä perusseurantaa ja tarkastussuunnittelua. Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat