Jälkiseurantaraportti: Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä

Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat jälkiseurannan mukaan käsitelleet valtion vastuusitoumuksia kansainvälisissä yhteisöissä muun muassa valtion konsernilaskennan kehittämishankkeessa, ja yleisesti tarve valtion vastuiden parempaan tunnistamiseen ja raportointiin on tunnistettu. Kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksiä ja rahoitusosuuksien erillisseurantaa ei ole kuitenkaan nähty niin kriittiseksi, että sen ratkaisuun olisi allokoitu resursseja muusta kehittämisestä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä -laillisuustarkastuksesta (3/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Suomi kuuluu useisiin kansainvälisiin järjestöihin. Liittyessään järjestön jäseneksi valtion tulee saattaa voimaan järjestöjä koskevat valtiosopimukset. Sopimusten myötä jäsenvaltiot sitoutuvat kantamaan vastuuta jo olemassa olevista velvoitteista ja vastuista. Näitä ovat esimerkiksi pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut kuten eläkkeet ja työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito.

Tarkastuksessa selvitettiin, kuinka paljon kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista aiheutuu ehdollisia vastuita Suomelle. Lisäksi selvitettiin, ottaako nykyinen valtiontalouden raportointikäytäntö huomioon ehdollisia vastuita ja sitoumuksia, joita kansainvälisissä järjestöissä toimimisesta Suomelle koituu.

Jälkitarkastuksessa saadun käsityksen perusteella valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat käsitelleet tarkastuksessa annettuja suosituksia muun muassa valtion konsernilaskennan kehittämishankkeessa, ja yleisesti tarve valtion vastuiden parempaan tunnistamiseen ja raportointiin on tunnistettu. Kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksiä ja rahoitusosuuksien erillisseurantaa ei ole kuitenkaan nähty niin kriittiseksi, että sen ratkaisuun olisi allokoitu resursseja muusta kehittämisestä.

Valtiokonttori on myös pyrkinyt terävöittämään ohjeistustaan eräiden tarkastuksessa suositeltujen kontrollien varmistamiseksi.

Tarkastuksessa annettujen suositusten asiat ovat mukana valtion konsernilaskennan kehittämishankkeessa, jota myös tarkastusvirastolla on mahdollisuus jatkossa seurata.

Kategoriat