Jälkiseurantaraportti: Verotarkastustoiminnan tuloksellisuus

Tulostavoitteistossa ei ole tapahtunut sellaista laadullista kehitystä, että esitettyä kannanottoa olisi syytä muuttaa. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (5/2013 Verotarkastustoiminnan tuloksellisuus) viraston käsityksenä oli, että verotarkastustoiminta oli ollut tuloksellista, mikäli kriteerinä käytetään tarkastusajankohdan tulostavoitteiden saavuttamista. Tulostavoitteisto oli kuitenkin laadultaan sellainen, että tavoitteiden toteutuminen ei antanut riittävää kuvaa todellisesta tuloksellisuudesta.

Tulostavoitteistossa ei jälkiseurannan perusteella ole tapahtunut sellaista laadullista kehitystä, että tarkastuksessa esitettyä kannanottoa olisi syytä muuttaa. Verotarkastustoiminnassa on jälkitarkastuksen perusteella tapahtunut edistystä. Toisaalta selvityksissä ei kaikilta osin saatu vastausta esitettyihin suosituksiin.

Verotarkastuksen organisatorinen asema on muuttunut Verohallinnon itsenäisestä yksiköstä osaksi Yritysveroyksikköä ja verovalvonnan kokonaisuutta. Verotarkastuksessa on otettu käyttöön reaaliaikainen tarkastusmalli ja parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön yhtenäinen tietojärjestelmä. Edellä mainittuja isoja muutoksia on pidettävä tuloksellisuuden tavoittelun kannalta merkittävänä. Ne sisältävät tulevan tuloksellisuuden kannalta riskejä mutta myös merkittäviä mahdollisuuksia.

Verotarkastustoiminnan tuloksellisuuden tavoittelun laatua on edellä mainituista syistä seurattava erityisen tarkasti osana säännöllistä hallinnonalaseurantaa.

Kategoriat