Verotarkastustoiminnan tuloksellisuus

Verotarkastustoiminta on ollut tuloksellista, mikäli kriteerinä käytetään tarkastusajankohdan tulostavoitteiden saavuttamista. Tulostavoitteisto on kuitenkin laadultaan sellainen, että tavoitteiden toteutuminen ei anna riittävää kuvaa todellisesta tuloksellisuudesta. Tarkastuksessa selvitettiin, onko Verohallinnon tarkastustoiminta ollut tuloksellista.

Kategoriat