Jälkiseurantaraportti: Yhteishankintojen toteuttaminen

Valtiovarainministeriö, Hansel ja Palkeet ovat täsmentäneet yhteishankintavelvoitteen sisältöä, kehittäneet yhteishankintojen seurantaa sekä selvittäneet mahdollisuuksia tehdä vastuullisuusauditointeja. Yhteishankintojen kehittämistoimenpiteitä seurataan jatkossakin VTV:n tilintarkastuksissa ja hankintojen tarkastuksissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yhteishankintojen toteuttaminen -tarkastuksesta (10/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena olivat yhteishankintavelvoitteen noudattaminen valtion virastoissa ja laitoksissa, keskitetyn hankintatoimen valvonta ja ohjaus sekä Handi-järjestelmän edellytykset tukea taloushallinnon automatisaatiota yhteishankintojen toteuttamisessa. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin, onko yhteishankinnoilla edistetty julkisille hankinnoille asetettuja politiikkatavoitteita.

Tarkastuksessa havaittiin, että valtion virastot ja laitokset ovat noudattaneet niille asetettua yhteishankintavelvoitetta hyvin, mutta käsitys yhteishankintavelvoitteen piiriin kuuluvista tuotteista tai palveluista ei ollut yksiselitteinen. Yhteishankintojen seurantaa vaikeutti se, että Handi-järjestelmä ei tue taloushallinnon automatisaatiota yhteishankinnoissa. Lisäksi todettiin, että Hansel on pyrkinyt arvioimaan yhteishankintojen taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta mutta ei ollut tehnyt vastuullisuusauditointeja.

Jälkiseurannan perusteella yhteishankintoja on kehitetty VTV:n suosittamalla tavalla. Valtiovarainministeriö on täsmentänyt velvoitteen piiriin kuuluvia tuotteita ja palveluita. Se on myös koordinoinut yhteishankintojen kehittämistyötä yhteistyössä virastojen ja Hanselin kanssa. Valtion talous- ja palvelukeskus Palkeet on kehittänyt yhteishankintojen seurantaa Handi-järjestelmässä, ja kirjanpitoyksiköillä on mahdollisuus seurata hankintasopimuksiaan keskitetystä palvelujärjestelmästä. Hansel puolestaan on selvittänyt mahdollisuuksia vastuullisuusauditointien tekemiseksi ja toteuttanut pilottiauditoinnin. Auditointien jatkosta on tarkoitus päättää keväällä 2023.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Tarkastusvirasto seuraa kehittämistoimenpiteitä jatkuvasti tilintarkastuksessa sekä hankintoihin kohdistuvissa tarkastuksissa.

Kategoriat