Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2022 aluevaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen.

Kaikki vuoden 2022 aluevaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina ilmoitusvelvollinen.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä kaikkiaan 380 ilmoitusta on täydennetty tai muokattu ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Ilmoitusten käsittelyn, selvitysten ja tehtyjen täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K232022vp