Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tavoitteita ei ole vielä täysin saavutettu

Valtionhallinnon keskitetyillä ICT-palveluilla ei ole vielä saavutettu kustannussäästöjä eikä laatutasoa koskevia tavoitteita.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa asetettiin vuonna 2011 tavoite koota valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät yhteen ja saavuttaa näin säästöjä ICT-palvelujen tuottamisessa. Tätä kautta syntyi uusi palvelukeskus, Valtori (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus), jonka yhtenä tavoitteena oli tuottaa 47 miljoonaa euroa säästöjä ja parantaa kustannustehokkuutta vuoteen 2018 mennessä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut, onko Valtorin perustamisessa onnistuttu saavuttamaan tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ja onko valtion keskitetyt ICT-hankinnat järjestetty tehokkaasti. Tarkastuksen tuloksia voi hyödyntää myös tulevaisuudessa, jos valtio tavoittelee lisää toiminnan tehostamista vastaavilla uudistuksilla. VTV:n tarkastuksen kohteina olivat valtion toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottava Valtori ja sen ohjauksesta vastaava valtiovarainministeriö sekä ICT-hankintojen osalta Hansel Oy.

”Valtorissa on vuodesta 2017 lähtien käynnistetty laaja-alaisia kehittämistoimia, jotka eivät ehtineet vaikuttaa tarkastuksen johtopäätöksiin tai asiakaskokemukseen. Tarkastusajankohtana virastoilta Valtorin hallintaan siirrettyjen palvelujen säästö- tai asiakaskokemustavoitteita ei kuitenkaan oltu vielä saavutettu. Vakiokäytännön mukaisesti VTV arvioi tarkastuksen jälkeistä kehitystä parin vuoden kuluttua”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Jaakko Julin kertoo.

Keskittämisellä tavoiteltuja hyötyjä ei ole vielä täysimääräisesti saavutettu. Tähän asti suurin osa saavutetuista säästöistä on perustunut Hanselin puitejärjestelyihin. Keskitetyillä ICT-palveluilla on vielä liian korkeat kustannukset, ja palvelut eivät täytä kaikkien asiakkaiden tarpeita. Tämän vuoksi muun muassa palvelujen käyttöastetavoitteita ei ole saavutettu.

”Tämän hetken ongelmien taustalla on perustamisvaiheessa tehdyt ratkaisut, joiden takia Valtorin toiminta käynnistettiin siirtämällä sopimukset ja resurssit ilman riittäviä investointimahdollisuuksia”, Julin sanoo.

VTV:n suosituksen mukaan merkittävät ICT-toiminnan uudistukset on valmisteltava sellaisella tarkkuudella, että toteutuksen aikataulu- ja kustannustavoitteet ovat realistisia. Lisäksi valtiovarainministeriön tulisi kehittää Valtorin ohjausta siten, että se pohjautuisi tarkemmin palveluille asetettuihin kustannus- ja laatumittareihin.

Tutustu julkaisuun: Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat