Lausunto: Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen Palkeisiin

Tehtävien siirtäminen tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta kehittää toimintaa, mutta samalla se edellyttää välttämättömästi tehokasta ja suunnitelmallista sisäistä valvontaa.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittämisestä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen. Hanke on osa hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan kirjanpitoyksiköiden kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen ja valmistelu siirretään toimintamenomomenttien osalta kokonaisuudessaan Palkeiden lakisääteiseksi tehtäväksi.

Meneillään oleva hanke kohdistuu menojen osalta käytännössä ostomenoihin, joihin kuuluvat tavaroiden ja palveluiden hankinnasta sekä henkilöstön palkkauksesta aiheutuvat menot.

Vaikka siirtomenot on pääosin jätetty tämän kehittämishankkeen ulkopuolelle, tarkastusvirasto pitää edelleen tärkeänä valtiontalouden prosessien tarkastelua kokonaisuutena sekä siirtomenoja koskevien prosessien ja menettelyjen yhtenäistämistä ja kehittämistä.

Hankkeen yhteydessä on selvitetty kirjanpitoyksiköistä palvelukeskukseen siirrettäviä tehtäviä ja määritelty siirrettäviä osatehtäviä.  Hankkeen tehtäviin ei ole kuulunut prosessien sisäisen valvonnan tavoitteiden tai menettelyjen käsittely, eikä tarvittavia kontrolleja tai niiden toteuttamista ole selvitetty tai määritelty hankkeen yhteydessä.

Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirtäminen kirjanpitoyksiköistä palvelukeskukseen on merkittävä toimintatapaa ja käytännön menettelyjä koskeva muutos.  Yhdessä henkilöstösiirtojen kanssa se tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta kehittää toimintaa ja luoda ammattiosaamiseen perustuvaa urapolkua tukipalveluihin.

Samalla se kuitenkin edellyttää välttämättömästi tehokasta ja suunnitelmallista sisäistä valvontaa ja tähän liittyen sekä osaamista että toimivia kontrolleja.  Palvelukeskuksen hoitamien prosessien tehokkuus voidaan saavuttaa vain silloin, kun sisäinen valvonta on asiakasvirastoissa ja palvelukeskuksessa järjestetty asianmukaisena kokonaisuutena ja tietoa siirretään palvelukeskukseen siten, että kontrolleja voidaan tehokkaasti automatisoida.

Kategoriat