Lausunto: Osakeyhtiölain muutostarvetta koskeva arviomuistio

Kokonaisuutena voimassa oleva osakeyhtiölaki on varsin moderni ja että siihen ei tarkastusviraston käsityksen mukaan liity merkittäviä puutteita.

Oikeusministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastolta  lausuntoa yllä mainitusta arviomuistiosta, joka koskee osakeyhtiölain muutostarvetta. Tarkastusvirasto noudattaa lausunnossaan lausuntopyynnössä toivotuin tavoin arviomuistion mukaista otsikointia.

Tarkastusvirasto toteaa yleisesti, että kokonaisuutena voimassa oleva osakeyhtiölaki (624/2006) on varsin moderni ja että siihen ei tarkastusviraston käsityksen mukaan liity merkittäviä puutteita.

Kategoriat