Lausunto: Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota erityisesti Suomen elokuvasäätiön rooliin valtionavustusprosessissa ja siihen, että avustuspäätöksen tulisi olla selkeä saajan oikeuksien ja velvollisuuksien osalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Tarkastusvirasto on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota erityisesti Suomen elokuvasäätiön rooliin valtionavustusprosessissa. Lisäksi tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että valtionavustuspäätöksen tulisi olla selkeä ja yksiselitteinen valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien osalta.

Kategoriat