Lausunto: Valtion talousarviosta annetun lain muuttaminen

Tarkastusvirasto on lausunnossaan käsitellyt mm. talousarvion noudattamiseen liittyviä vastuukysymyksiä sekä siirrettävien tehtävien kokonaisuutta.

Tarkastusvirasto on antanut valtionvarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa vastuu kirjanpitotehtävistä säilyisi edelleen kirjanpitoyksiköillä niiltä osin kun Valtiokonttori ei näitä tehtäviä osoittaisi palvelukeskuksen hoidettavaksi. Tarkastusvirasto on lausunnossaan käsitellyt mm. talousarvion noudattamiseen liittyviä vastuukysymyksiä sekä siirrettävien tehtävien kokonaisuutta.

Kategoriat