Lausunto: Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon valtionvarainministeriön laatimasta ohjeesta Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet. Tarkastusvirasto pitää ohjeen laatimista tärkeänä.

Ohjeluonnos on hyvin valmistelu ja se kattaa keskeiset uudelleenjärjestelyjä koskevat periaatteet toteuttamiskelpoisella tavalla. Olennaista on, että tulevalla ohjeella on tosiasiallista vaikutusta toimintojen uudelleenjärjestämisen valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kategoriat