Muistio: Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit ja tehtävät hyvinvointialuekonsernissa sekä sisäisen valvonnan järjestäminen

VTV ja tarkastusyhdistykset ovat koonneet keskeiset tiedot hyvinvointialuelaissa säädetyistä tarkastustoimijoiden tehtävistä ja tarkastustoimintaan liittyvistä suositeltavista käytänteistä hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun tueksi.

Vuodesta 2023 alkaen 21 hyvinvointialuetta järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ja pelastustoimen palvelut alueillaan. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, jonka mukaisesti ne vastaavat toiminnastaan ja taloudestaan sekä näiden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä itse.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja tarkastusyhdistykset ovat yhteistyössä laatineet muistion hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun tueksi. Muistiossa on esitetty kootusti hyvinvointialuelaissa säädetyt tarkastustoimijoiden tehtävät sekä yksityiskohtaisempia kuvauksia tarkastustoimijoista ja tarkastustoimintaan liittyvistä suositeltavista käytänteistä.

Muistion ovat koonneet VTV, Julkishallinnon tarkastajat ry, Sisäiset Tarkastajat ry, Suomen Tilintarkastajat ry ja Valtionhallinnon Tarkastajat ry.

 

Kategoriat