Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Tarkastuksen perusteella työvoimapoliittiset toimenpiteet ovat harvoin johtaneet pitkäaikaistyöttömien nopeaan työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Toimenpiteillä voi kuitenkin olla muita hyviä syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia. Tarkastuksessa selvitettiin sitä, edistävätkö pitkäaikaistyöttömille suunnatut toimenpiteet heidän työllistymistään ja onko toimenpiteillä muita hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia. Tarkastuksessa selvitettiin myös työllisyys- ja hyvinvointivaikutusten syntymisen edellytyksiä.

Kategoriat