Sysselsättande av långtidsarbetslösa och förebyggande av marginalisering

På basis av revisionen har de arbetskraftspolitiska åtgärderna sällan lett till att de långtidsarbetslösa har funnit en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Åtgärderna kan emellertid ha andra positiva verkningar som förebygger marginalisering. Vid revisionen utreddes om de åtgärder som riktar sig till de långtidsarbetslösa främjar deras sysselsättande och om åtgärderna har andra verkningar som främjar välfärden och förebygger marginalisering. Vid revisionen utreddes också förutsättningarna för att verkningar på sysselsättningen och välfärden ska uppkomma. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier