Tarkastussuunnitelma 2015-2019

VTV:n tarkastukset perustuvat tähän tarkastussuunnitelmaan. Samalla asiakirjassa on vahvistettu toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2015 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentaminen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2015–2019. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma. Tarkastussuunnitelman liitteeksi on otettu tarkastusviraston viestintäsuunnitelma, joka toimii julkisuuslainsäädännössä tarkoitettuna viranomaisen viestintäsuunnitelmana.

Kategoriat