Tarkastussuunnitelma 2016-2020

VTV:n tarkastukset perustuvat tähän tarkastussuunnitelmaan. Samalla asiakirjassa on vahvistettu toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2016 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentaminen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2016–2020. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toimintaja taloussuunnitelma. Tarkastussuunnitelman liitteeksi on otettu tarkastusviraston viestintäsuunnitelma, joka toimii julkisuuslainsäädännössä tarkoitettuna viranomaisen viestintäsuunnitelmana.

Kategoriat