Tarkastussuunnitelma 2017–2021

Suunnitelma sisältää toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2017 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2017–2021. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma. Liitteenä ovat VTV:n viestintäsuunnitelma sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2017.

Kategoriat