Tarkastussuunnitelma 2019–2023

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoiminta perustuu tarkastussuunnitelmaan. Suunnitelman pohjana ovat tarkastusviraston omat toimintaympäristöanalyysit ja valtiontalouden kokonaistaloudelliset riskianalyysit.

Tarkastussuunnitelma 2019–2023 sisältää tiedot vuonna 2019 julkaistavista tarkastuksista. Lisäksi se sisältää viraston toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2019 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2019–2023. Se on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma.

Kategoriat