Revisionsplan 2019–2023

Statens revisionsverks revisions- och tillsynsverksamhet bygger på en revisionsplan. Underlag för planen är revisionsverkets omvärldsanalyser och övergripande riskanalyser av statsfinanserna.

Revisionsplanen 2019–2023 presenterar de revisioner som kommer att publiceras 2019. Dessutom innehåller planen resultatmålen för 2019 samt resurskalkylerna och -fördelningen för verksamhets- och ekonomiplaneringsperioden 2019–2023. Revisionsplanen utgör även en verksamhets- och ekonomiplan enligt budgetlagstiftningen.

kategorier