Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2005

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-274

67.24 kb 01.01.2006

pdf

Asuntorahastoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-304

66.31 kb 01.01.2006

pdf

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-272

70.37 kb 01.01.2006

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-293

67.51 kb 01.01.2006

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-305

69.86 kb 01.01.2006

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-213

70.41 kb 01.01.2006

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-271

66.72 kb 01.01.2006

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-283

67.25 kb 01.01.2006

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-252

68.72 kb 01.01.2006

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-219

68.85 kb 01.01.2006

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-239

67.37 kb 01.01.2006

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-307

67.45 kb 01.01.2006

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-279

67.74 kb 01.01.2006

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-214

68.29 kb 01.01.2006

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-240

67.04 kb 01.01.2006

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-241

69.93 kb 01.01.2006

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-308

68.98 kb 01.01.2006

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-309

67.09 kb 01.01.2006

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-259

67.29 kb 01.01.2006

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-297

69.46 kb 01.01.2006

pdf

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-267

67.6 kb 01.01.2006

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-281

70.74 kb 01.01.2006

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-310

67.97 kb 01.01.2006

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-220

66.72 kb 01.01.2006

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-291

67.1 kb 01.01.2006

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-289

66.84 kb 01.01.2006

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-288

67.15 kb 01.01.2006

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-242

67.5 kb 01.01.2006

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-255

67.03 kb 01.01.2006

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-215

70.06 kb 01.01.2006

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-311

70.8 kb 01.01.2006

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-243

68.6 kb 01.01.2006

pdf

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-250

67.55 kb 01.01.2006

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-273

69.64 kb 01.01.2006

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-221

66.8 kb 01.01.2006

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-216

70.28 kb 01.01.2006

pdf

Länsstyrelsen på Åland revisionsberättelse för år 2005 -53-212

21.84 kb 01.01.2006

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-300

69.51 kb 01.01.2006

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-266

67.22 kb 01.01.2006

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-265

67.09 kb 01.01.2006

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-264

67.7 kb 01.01.2006

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-270

69.72 kb 01.01.2006

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-292

67.07 kb 01.01.2006

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-276

70.55 kb 01.01.2006

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-280

67.03 kb 01.01.2006

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-268

66.85 kb 01.01.2006

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-286

67.43 kb 01.01.2006

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-262

68.58 kb 01.01.2006

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-208

68.53 kb 01.01.2006

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-238

119.74 kb 01.01.2006

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-237

72.36 kb 01.01.2006

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-217

67.89 kb 01.01.2006

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-244

69.29 kb 01.01.2006

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-321

68.05 kb 01.01.2006

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-282

66.94 kb 01.01.2006

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-226

67.54 kb 01.01.2006

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-312

68.27 kb 01.01.2006

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-313

67.99 kb 01.01.2006

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-314

67.57 kb 01.01.2006

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-315

70.1 kb 01.01.2006

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-316

70.37 kb 01.01.2006

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-225

67.74 kb 01.01.2006

pdf

Poliisikoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-224

66.83 kb 01.01.2006

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-223

66.52 kb 01.01.2006

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-230

67.56 kb 01.01.2006

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-228

67.82 kb 01.01.2006

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-229

72.73 kb 01.01.2006

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-227

67.51 kb 01.01.2006

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-277

72.4 kb 01.01.2006

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-269

68.69 kb 01.01.2006

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-209

70.24 kb 01.01.2006

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-317

68.13 kb 01.01.2006

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-256

68.59 kb 01.01.2006

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-210

68.96 kb 01.01.2006

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-298

68.3 kb 01.01.2006

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-296

69.72 kb 01.01.2006

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-294

70.13 kb 01.01.2006

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-222

67.08 kb 01.01.2006

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-260

67.67 kb 01.01.2006

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-303

66.96 kb 01.01.2006

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-263

69.31 kb 01.01.2006

pdf

Svenska handelshögskolans revisionsberättelse för år 2005 -53-253

23.17 kb 01.01.2006

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-299

67.32 kb 01.01.2006

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-257

67.72 kb 01.01.2006

pdf

Tampereen teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-251

67.56 kb 01.01.2006

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-245

69.1 kb 01.01.2006

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-205

66.43 kb 01.01.2006

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-258

69 kb 01.01.2006

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-249

67.3 kb 01.01.2006

pdf

Teknologian kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-267

67.42 kb 01.01.2006

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-275

70.82 kb 01.01.2006

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-236

68.16 kb 01.01.2006

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-235

70.11 kb 01.01.2006

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-254

71.46 kb 01.01.2006

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-246

67.69 kb 01.01.2006

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-285

67.02 kb 01.01.2006

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-301

73.71 kb 01.01.2006

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-207

69.4 kb 01.01.2006

pdf

Ulkomaalaisviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-211

67.89 kb 01.01.2006

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-318

74.39 kb 01.01.2006

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-247

68.52 kb 01.01.2006

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-296

67.15 kb 01.01.2006

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-233

67.36 kb 01.01.2006

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-261

66.88 kb 01.01.2006

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-232

68.91 kb 01.01.2006

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-284

66.99 kb 01.01.2006

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-206

67.46 kb 01.01.2006

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-231

69.38 kb 01.01.2006

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-319

69.63 kb 01.01.2006

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-234

66.76 kb 01.01.2006

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-278

67.6 kb 01.01.2006

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-218

67.17 kb 01.01.2006

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-302

66.62 kb 01.01.2006

pdf

Åbo Akademis revisionsberättelse för år 2005 -53-248

21.3 kb 01.01.2006

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 -53-320

67.69 kb 01.01.2006
Kategoriat