Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2009

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.65 kb 23.04.2010

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.27 kb 08.04.2010

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

106.07 kb 18.04.2010

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.5 kb 21.04.2010

pdf

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.06 kb 06.05.2010

pdf

Etelä-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.12 kb 07.05.2010

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.08 kb 04.05.2010

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.35 kb 22.04.2010

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.76 kb 14.04.2010

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.13 kb 16.04.2010

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.98 kb 22.04.2010

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.09 kb 05.05.2010

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 -53-151

222.65 kb 01.01.2010

pdf

Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.24 kb 22.04.2010

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.13 kb 28.04.2010

pdf

Ilmailuhallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.52 kb 07.05.2010

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.38 kb 30.04.2010

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.85 kb 30.04.2010

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.67 kb 06.05.2010

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.9 kb 06.04.2010

pdf

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.49 kb 05.05.2010

pdf

Kainuun työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.52 kb 05.05.2010

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.12 kb 03.05.2010

pdf

Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.53 kb 04.05.2010

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.85 kb 14.04.2010

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.77 kb 15.04.2010

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.5 kb 06.04.2010

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.32 kb 04.05.2010

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.18 kb 07.05.2010

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.29 kb 05.05.2010

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.38 kb 26.04.2010

pdf

Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.23 kb 05.05.2010

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.99 kb 15.04.2010

pdf

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.37 kb 06.04.2010

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.2 kb 14.05.2010

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.04 kb 29.04.2010

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.03 kb 04.05.2010

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.26 kb 06.05.2010

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.05 kb 09.04.2010

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.8 kb 12.05.2010

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.59 kb 06.05.2010

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.56 kb 07.04.2010

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.72 kb 04.05.2010

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.09 kb 05.05.2010

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.46 kb 07.04.2010

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.87 kb 27.04.2010

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.22 kb 06.04.2010

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.23 kb 07.05.2010

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.08 kb 06.05.2010

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.57 kb 10.05.2010

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.79 kb 07.05.2010

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

229.75 kb 14.05.2010

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.03 kb 23.04.2010

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

222.71 kb 30.04.2010

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.41 kb 24.03.2010

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.12 kb 07.05.2010

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.08 kb 01.04.2010

pdf

Pirkanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.37 kb 05.05.2010

pdf

Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.51 kb 06.05.2010

pdf

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.78 kb 05.05.2010

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.69 kb 04.05.2010

pdf

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.71 kb 04.05.2010

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.93 kb 26.04.2010

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.83 kb 31.03.2010

pdf

Puolustushallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.33 kb 21.04.2010

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.41 kb 12.04.2010

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.66 kb 06.05.2010

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

223.84 kb 06.05.2010

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.32 kb 27.04.2010

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

231.08 kb 07.05.2010

pdf

Rautatieviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.7 kb 05.05.2010

pdf

Revisionsberättelse för Länsstyrelsen på Åland år 2009

139.71 kb 07.05.2010

pdf

Revisionsberättelse för Svenska handelshögskolan år 2009

144.25 kb 09.04.2010

pdf

Revisionsberättelse för Åbo Akademi år 2009

142.39 kb 13.04.2010

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.06 kb 04.05.2010

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.9 kb 29.04.2010

pdf

Satakunnan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.87 kb 07.05.2010

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.24 kb 19.04.2010

pdf

Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.91 kb 31.03.2010

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

225.68 kb 14.05.2010

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.34 kb 03.05.2010

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.46 kb 12.05.2010

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

214.78 kb 15.04.2010

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.06 kb 29.04.2010

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.81 kb 06.04.2010

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

222.22 kb 16.04.2010

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.21 kb 29.04.2010

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.67 kb 20.04.2010

pdf

Tampereen teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.53 kb 05.05.2010

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 -53-168

222.75 kb 01.01.2010

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.05 kb 20.04.2010

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.95 kb 23.04.2010

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.75 kb 21.04.2010

pdf

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.15 kb 23.04.2010

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

224.95 kb 03.05.2010

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

242.1 kb 28.04.2010

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.83 kb 05.05.2010

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

223.11 kb 29.04.2010

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.02 kb 22.04.2010

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.12 kb 26.04.2010

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.21 kb 06.05.2010

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

227.87 kb 14.05.2010

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

226.57 kb 07.05.2010

pdf

Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

220.24 kb 05.05.2010

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.23 kb 05.05.2010

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.11 kb 30.04.2010

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.9 kb 27.04.2010

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

216.86 kb 19.04.2010

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.47 kb 08.04.2010

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.58 kb 20.04.2010

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

219.99 kb 10.05.2010

pdf

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.12 kb 07.05.2010

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.35 kb 29.04.2010

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

215.65 kb 12.04.2010

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.85 kb 07.05.2010

pdf

Yliopistojen palvelukeskus Certian tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

217.67 kb 05.05.2010

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

218.09 kb 14.05.2010

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

221.61 kb 24.03.2010
Kategoriat