Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2012

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

132.52 kb 20.05.2013

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.6 kb 16.04.2013

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.09 kb 29.04.2013

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

87.21 kb 10.05.2013

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.12 kb 03.05.2013

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.74 kb 03.05.2013

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

108.29 kb 19.04.2013

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

107.77 kb 30.04.2013

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.04 kb 13.05.2013

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.35 kb 29.04.2013

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.86 kb 15.05.2013

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

108.48 kb 25.04.2013

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.65 kb 15.03.2013

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.49 kb 27.03.2013

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.71 kb 06.05.2013

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

118.75 kb 13.05.2013

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

113.86 kb 24.04.2013

pdf

Statens ämbetsverk på Åland, revisionsberättelse för år 2012

106.97 kb 07.05.2013

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.48 kb 03.05.2013

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

113.88 kb 08.05.2013

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

115.53 kb 07.05.2013

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.35 kb 06.05.2013

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

113.65 kb 10.05.2013

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.26 kb 15.05.2013

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.68 kb 08.05.2013

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.49 kb 23.04.2013

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.04 kb 12.04.2013

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.74 kb 23.04.2013

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

115.46 kb 16.05.2013

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

118.45 kb 22.04.2012

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.88 kb 26.04.2013

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.83 kb 30.04.2013

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

115.02 kb 03.05.2013

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.56 kb 30.04.2013

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.37 kb 23.04.2013

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.1 kb 30.04.2013

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

109.12 kb 03.05.2013

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.78 kb 08.05.2013

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.5 kb 03.05.2013

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.66 kb 10.05.2013

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.53 kb 19.04.2013

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.72 kb 02.05.2013

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.61 kb 23.04.2013

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.29 kb 16.05.2013

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

125.18 kb 10.05.2013

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

109.9 kb 03.05.2013

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.69 kb 24.04.2013

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.81 kb 15.04.2013

pdf

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

124.89 kb 13.05.2013

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.4 kb 24.04.2013

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.2 kb 03.04.2013

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.24 kb 26.04.2013

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.18 kb 12.04.2013

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.73 kb 27.03.2013

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

113.7 kb 02.04.2013

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

115.03 kb 07.05.2013

pdf

Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.15 kb 26.04.2013

pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.99 kb 08.05.2013

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.37 kb 24.04.2012

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

122.7 kb 17.05.2013

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.15 kb 02.05.2013

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.51 kb 19.04.2013

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.09 kb 13.05.2013

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.03 kb 18.04.2013

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

112.27 kb 08.05.2013

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

113.42 kb 16.04.2013

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

111.87 kb 17.04.2013

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

110.02 kb 02.05.2013

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.63 kb 28.03.2013

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

114.52 kb 02.04.2013
Kategoriat