Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2013

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

117.32 kb 19.05.2014

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.27 kb 22.04.2014

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.49 kb 23.04.2014

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.12 kb 09.05.2014

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomusvuodelta 2013

110.87 kb 08.05.2014

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.05 kb 08.05.2014

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.48 kb 17.04.2014

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.03 kb 07.05.2014

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.48 kb 25.04.2014

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.22 kb 23.04.2014

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.1 kb 12.05.2014

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.6 kb 25.04.2014

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.07 kb 13.05.2014

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.13 kb 16.04.2014

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.99 kb 06.05.2014

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.15 kb 05.05.2014

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.41 kb 07.05.2014

pdf

Statens ämbetsverk på Åland, revisionsberättelse för år 2013

106.94 kb 07.05.2014

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.95 kb 05.05.2014

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

124.33 kb 07.05.2014

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

125.27 kb 30.04.2014

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.21 kb 09.05.2014

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

123.7 kb 13.05.2014

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.09 kb 24.07.2018

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.77 kb 07.05.2014

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.34 kb 29.04.2014

pdf

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.73 kb 12.05.2014

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.16 kb 14.04.2014

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.76 kb 05.05.2014

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

117.17 kb 15.05.2014

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.52 kb 08.05.2014

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.01 kb 02.05.2014

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.38 kb 02.05.2014

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

114.27 kb 09.05.2014

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.14 kb 08.05.2014

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.3 kb 24.04.2014

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.08 kb 23.04.2014

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.72 kb 30.04.2014

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.22 kb 13.05.2014

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.13 kb 10.04.2014

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.23 kb 28.04.2014

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

109.96 kb 23.04.2014

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.66 kb 28.04.2014

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.63 kb 22.04.2014

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

109.9 kb 15.05.2014

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

129.31 kb 08.05.2014

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.08 kb 05.05.2014

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.81 kb 23.04.2014

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.56 kb 03.04.2014

pdf

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

122.51 kb 09.05.2014

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.41 kb 11.04.2014

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.84 kb 23.04.2014

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.16 kb 28.04.2014

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.14 kb 19.03.2014

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

123.89 kb 09.04.2014

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.03 kb 29.04.2014

pdf

Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.48 kb 09.05.2014

pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.41 kb 07.05.2014

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

109.73 kb 05.05.2014

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

118.33 kb 16.05.2014

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

111.77 kb 06.05.2014

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.66 kb 07.05.2014

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.8 kb 09.05.2014

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

110.72 kb 28.04.2014

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

113.79 kb 08.05.2014

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

112.33 kb 26.03.2014

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

115.74 kb 09.05.2014

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

114.46 kb 15.05.2014

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

114.92 kb 26.03.2014

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

114.23 kb 01.04.2014
Kategoriat