Tulosta sivu

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden valtion virastojen ja laitosten tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Tilintarkastuksen yhteydessä VTV tarkastaa myös valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Tilintarkastuskertomuksia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuskertomukset annetaan 3.5.2019 mennessä ja valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus 10.5.2019 mennessä.

Tilintarkastuksessa varmistetaan, että valtion talousarviota ja valtion taloudenhoitoa koskevia keskeisiä säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja sen virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastuksen kautta syntyy konkreettisia korjauksia ja toimia valtionhallinnon kehittämiseksi.

Tietoa siitä, kuinka VTV suorittaa tilintarkastusta ja millaista tietoa tilintarkastus tuottaa, saat Tilintarkastus-sivulta.

 

Valtion tilinpäätös

Tasavallan presidentin kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Sannaleena Franssi)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Pelastusopisto (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Jonna Carlson)
Väestörekisterikeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Klaus Krokfors)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Viestintävirasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jonna Carlson)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Olli Piiroinen)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Reijo Luomala)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Milla Tulokas)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Liitetiedostot