Vuoden 2004 selonteko: Varuskuntarakenne sekä johtamis- ja hallintojärjestelmä

Asetettua toimintamenojen vapauttamistavoitetta ei saavutettu. Johtamis- ja hallintojärjestelmän toteuttaminen on lisännyt Puolustusvoimien kiinteistömenoja 5,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten Puolustusvoimat on saavuttanut sille annetut tavoitteet. Tarkastuksessa vertailtiin varuskuntarakenteen sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien muutosten osalta esitettyjä tavoitteita toteutuneisiin kustannuksiin ja henkilöstövaikutuksiin.

Kategoriat