Endast en fjärdedel av kandidaterna har lämnat uppgifter om sin valfinansiering på förhand

Av riksdagspartierna har förhandsredovisningar inlämnats flitigast av Vänsterförbundets kandidater. Av alla valkretsar har flest redovisningar inlämnats i Tavastland.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds i morgon onsdagen den 22 mars 2023. Hittills har endast 26 procent av kandidaterna lämnat förhandsuppgifter om sin valfinansiering, dvs. berättat om storleken och finansieringskällorna till sin valkampanj.

Alla kandidater från Liberalpartiet och Piratpartiet har redan lämnat in en förhandsredovisning av sin valfinansiering.

Av de nuvarande riksdagspartierna har förhållandevis flest förhandsredovisningar lämnats av Vänsterförbundets (77 procent), Gröna förbundets (65 procent) och Centern i Finlands kandidater (46 procent). Av riksdagspartierna har minst ivriga att lämna in förhandsredovisningar varit kandidaterna för Svenska folkpartiet i Finland (0 procent), Makten tillhör folket (0 procent) och Rörelse Nu (1 procent).

Sett områdesvis har flest förhandsredovisningar hittills kommit från Tavastland (36 procent av kandidaterna), Helsingfors (32 procent) och Satakunta (28 procent). Minst förhandsredovisningar har inkommit från Åland (0 procent), Mellersta Finland (19 procent) och Lappland (21 procent).

”Det är bra om väljarna har information om valfinansieringen redan innan de fattar beslut om vem de ska rösta på. En ansvarsfull kandidat berättar om sin finansiering i god tid på förhand och ökar på så sätt valfinansieringens transparens”, säger ledande redovisningsrevisor Pontus Londen vid Statens revisionsverk.

Det finns sammanlagt 2 424 kandidater i riksdagsvalet. Hittills har 619 av dessa berättat om hur hen finansierar sin valkampanj och varifrån finansieringen kommer. Det är frivilligt att göra en förhandsredovisning.

Förhandsredovisningen ska innehålla en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Kandidaterna kan 2.3.–1.4.2023 göra förhandsredovisningen på webbplatsen som upprätthålls av revisionsverket.

Förhandsredovisningarna är tillgängliga på nätet enligt valkrets eller genom att plocka fram rapporter till exempel om kampanjfinansiering eller de största bidragsgivarna.

Efter valet ska alla riksdagsledamöter och ersättare enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

kategorier