Bär stödbenen för de offentliga finanserna över coronakrisen? – Martti Hetemäki och Matti Okko utforskar grunderna i ekonomiförvaltningen i en ny podcast

Pålitlig information, regler och ansvarsfull verksamhet är stödben för hållbara offentliga finanser, säger Martti Hetemäki. Hetemäki, som nyligen lämnade posten som statssekreterare och nu är arbetslivsprofessor, och Matti Okko, direktör på Statens revisionsverk, diskuterar grunderna i skötseln av de offentliga finanserna under coronatiden och därefter i en ny podcast. I diskussionen lyfts också ett fjärde stödben fram.

Hur skiljer sig coronasituationen från tidigare ekonomiska kriser? Vilket slags finanspolitiskt regelverk skulle EU behöva efter krisperioden, eller behövs ett sådant överhuvudtaget? Och hur ser man till att finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument riktas mot tillväxtfrämjande mål?

I podcasten begrundas också fördelarna och utmaningarna med prognoser och hållbarhetsberäkningar och dessutom diskuteras vägkartan för hållbara offentliga finanser.
“Forsknings- och analysdata och aktuella data skulle i betydligt större utsträckning än i nuläget kunna utnyttjas som stöd för den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet”, konstaterar Hetemäki och Okko.

Det finns också en textversion av podcasten (endast på finska)

Hur klarar stödbenen för de offentliga finanserna coronakrisen?
Lyssna på podcasten i SoundCloud (endast på finska).

kategorier